Regulator temperatury

Przeważnie popularny jest termometr, który jest przeznaczony do mierzenia ciepłoty naszego organizmu. Wyparł on tradycyjny termometr z rtęcią, jako że jest bardziej precyzyjny i nie stanowi zagrożenia. Termometr funkcjonuje w oparciu o zmianę rezystancji. Na tej samej zasadzie działa pt sto wykorzystywany w laboratoriach, gdzie głównie robi się pomiar i wilgotności. Oprócz tego do pomiaru termopary służy także termoparą, która jest wykorzystywana w fabrykach i transporcie. Czujnik lub wilgoci jest przydatny w wielu miejscach pracy: zaczynając od meteorologii, zakładów, kończąc na wodociągach. Jest to jeden ze sposobów, wyróżniających się długotrwałą stabilnością. Czujniki funkcjonują na zasadzie mierzenia oporności: rezystancja wzrasta razem z temperaturą. Charakteryzują się dużą dokładnością, co więcej niektóre mierniki są wytrzymałe na wibracje i można także kupić wersję przeznaczoną do pracy w trudnych warunkach, mają one podwyższoną odporność. Skala temperatur wynosi od -50°C do +350°C. Stosuje się trzy typy łączeń czujnika: 2-przewodowe, 3-przewodowe i 4-przewodowe. Czujnik pt sto który wykorzystuje układ 2-przewodowy jest najprostszym pomiarem, a najdokładniejszy pomiar otrzymujemy przez połączenie 4-przewodowe. Zależnie od potrzeby użytkowania należy zdecydować się na odpowiedni czujnik, pod względem parametrów. Pomiary to często dokonywane pomiary: mierzymy temperaturę na dworze, w domu, gorączkę, temperaturę całego szeregu urządzeń, czy zjawisk.